జార్జ్ ..బట్టర్ ఫ్లై ఎఫెక్ట్

“నువ్వు నా దగ్గరికి నా మిత్రుడి లా వచ్చి ఉండినట్లు అయి ఉంటె, నీ కూతురిని చెరపట్టిన వాళ్ళను ఈపాటికే నరకం చూస్తూ ఉండే వాళ్ళు” …తన దగ్గరికి సాయం కోసం వచ్చిన మనిషిని భయపెడుతూ ,తన చేతిలో ఉన్న పిల్లి ని ప్రేమ గా నిమురుతూ, గాడ్ ఫాదర్ చిత్రం లో డాన్ కోర్లియోని అన్న మాటలు… అదేంటో ప్రతి గొప్ప విలన్ కి జంతువులకి విడదీయరాని సంబంధం.. వాళ్లకి వాటితో ఉన్న అనుబంధం మనుషులతో ఉండదు..

జార్జ్, తనలో మనిషి కంటే జంతువు పాళ్ళే ఎక్కువ ఉండడం వల్లేమో ,తనకి కూడా జంతువులంటే,ముఖ్యంగా సీతాకోకచిలుకలు అంటే చచ్చేంత ప్రేమ, అవి చచ్చిన తర్వాత వాటి మీద ఇంకా ప్రేమ.. తనకు భయం అవి బతికి ఉండగా వాటిని ముట్టుకుంటే వాటి అందమైన రెక్కలు చిరిగిపోతాయేమో అని.. ఆ రెక్కలు చప్పుడు చేయకుండా చావు వాటిని ఆపేంత వరకు ఎదురు చూస్తాడు.. తర్వాత ప్రశాంతమైన ఆ రెక్కలను జాగ్రత్త గ భద్ర పరుస్తాడు, తనకు ఆ నిర్జీవమైన సీతాకోకచిలుకలు తన చేతిలో చచ్చిన మనుషులను గుర్తు చేస్తాయి, రెపరెపలాడే ఆ రెక్కలు ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాక,చంపద్దు అని ప్రాధేయ పడిన బాధితుడి మరణం తర్వాత ఏర్పడే నిశ్శబ్దాన్ని గుర్తు చేస్తాయ్.. ఒక్కొక్క బాధితుడి గుర్తు గా ఒక్కొక్క సీతాకోకచిలుక, అది తన కర్కసమో,క్రూరత్వమో కాదు… అది తన అభిరుచి,అలవాటు.

To Top

Send this to a friend