తేట తెలుగు ఘనత

తెలుగు వారు తెలుగు రాష్ట్రం కోసం ఆందోళన చేస్తున్న సమయంలో – ఇప్పటి ఆంధ్ర ప్రాంతం ‘ సమిష్టి మద్రాసు ‘ రాష్ట్రంలో ఉండేది. అప్పుడు ఆంధ్రులను అంధ్రేతర ప్రాంతాలలో ‘ మదరాసీ’ లని పిలిచేవారు.

ఒకసారి కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం జరుగుతుంది. గాంధీజీ, పండిట్ జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, సర్ధార్ వల్లభాయి పటేల్, డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య తదితరులు ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పట్టాభి సీతారామయ్య గారు తెలుగు రాష్ట్ర నిర్మాణ సమస్యను సభ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

పట్టాభీ ! నువ్వు ‘తెలుగు రాష్ట్రం… తెలుగు రాష్ట్రం ‘ అని ఎప్పుడూ అంటూ ఉంటావు … అసలు నీ తెలుగు రాష్ట్రం ఎక్కడ ఉందయ్యా ? మీరంతా ‘మదరాసీ’లు కదా ? అంటూ పటేల్ గారు ఎగతాళిగా మాట్లాడారు. వెంటనే పట్టాభి సీతారామయ్య తన జేబులో నుంచి అణా కాసును తీసి ” సర్ధార్ జీ ! దీనిపై ‘ఒక అణా’ అని అధికార భాష అయిన ఆంగ్లంలోనూ … జాతీయ భాష అయిన హిందీలోనూ … దేశంలో అత్యధికులు మాట్లాడే బెంగాలీలోనూ … ఆ తర్వాత ‘ ఒక అణా ‘ అని తెలుగులోనూ రాసి ఉంది. ఇది బ్రిటిష్ వారు తయారు చేసిన అణా నాణెం. ఈ నాణెం పై మా ‘తెలుగు భాష ఉంది … కానీ, మీ గుజరాతీ భాష ఎక్కడా లేదే ??? అంటూ చురక వేశారు. పటేల్ గారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ మాటలు విన్న గాంధీజీ కూడా చిరునవ్వుతో ఉండిపోయారు. మహాత్మా గాంధీ గారి మాతృభాష కూడా గుజరాతీ భాషే.

భారత దేశానికి స్వతంత్రం రాక ముందే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారు మనలను పరిపాలించే రోజుల్లోనే … తెలుగు భాషకున్న ప్రాచీనతను గొప్పదనాన్ని గుర్తించి, వారు ముద్రించిన నాణెల మీద అధికార భాష ఇంగ్లీషు, జాతీయ భాష హిందీ, బెంగాలీ, ఉర్దూ తోబాటు స్థానం కలిపించింది తెలుగు భాషకు మాత్రమే!

To Top

Send this to a friend