భవిష్యత్ లోకి వెళ్లే ‘గడియారం’ కథ.

మన ఊహాలకు రెక్కలొస్తే.. 24 సినిమాలోలా కాలాన్ని నియంత్రించవచ్చు.. ఆదిత్య 369 సినిమాలోలా భవిష్యత్ లోకి వెళ్లిపోవచ్చు. ఇప్పటికి ఇది కల్పనే కావచ్చు.. కానీ మన శాస్త్రవేత్తల ప్రయోగాలు ఫలితమిస్తే అది అసాధ్యమేమీకాకపోవచ్చు.. ఒకటే గడియారం.. కానీ అందులో మూడు ముళ్లు మూడు వేగాలతో తిరుగుతుంటాయి.. సెకన్ల ముల్లు ఫాస్ట్ గా.. నిమిషాల ముళ్లు కాస్త నెమ్మదిగా.. గంటల ముల్లు అయితే కనిపించనంత చిన్నగా తిరుగుతుంది.. దీని మర్మమేమిటీ అని ఆరాతీస్తే అందులో భౌతిక శాస్త్రంలోని ఓ నియమం దాగి ఉంది..

ఒకప్పుడు ‘కీ’ ఇవ్వడం ద్వారా ఒక సర్పిలాకార స్ప్రింగ్‌లోకి శక్తిని నింపినపుడు, అది తిరిగి యధాస్థితికి చేరే క్రమంలో విడుదల చేసే యాంత్రిక శక్తిని ఉపయోగించుకుని గడియారపు ముళ్లు తిరిగేవి. నేడు ఎలక్ట్రానిక్స్‌ పరిజ్ఞానంలో వచ్చిన విప్లవాత్మక మార్పుల ద్వారా ప్రత్యేకమైన విద్యుత్‌ సర్క్యూట్‌ ద్వారా క్వార్ట్జ్(Quartz) స్ఫటికానికి విద్యుత్‌ను పంపినప్పుడు అది జరిపే సంకోచ వ్యాకోచాల యాంత్రిక శక్తితో గడియారపు ముళ్లను నడిపిస్తున్నారు.ఈ సర్క్యూట్‌కు కావాలసిన శక్తిని చిన్న బొత్తాము ఘటం(button cell) ద్వారా సమకూరుస్తారు. కాబట్టి పాత ‘కీ’ గడియారమైనా కొత్త క్వార్ట్జ్ గడియారమైనా మొదట తన శక్తిని ఓ చక్రానికి బదలాయిస్తుంది.

ఇది ఓ పళ్ల చక్రం (toothwheel). దీనికి వివిధ వ్యాసార్థాలు ఉన్న మూడు వేర్వేరు పళ్ల చక్రాలను అనుసంధానిస్తారు. ప్రధాన చక్రానికి ఉండే పళ్లకు అనుగుణంగా అనుసంధాన చక్రాలకు ఉన్న పళ్ల సంఖ్యను మార్చడం ద్వారా అవి వేర్వేరు వేగాలతో తిరిగేలా చేస్తారు. ఆ చక్రాలకే గడియారం డయల్‌పై తిరిగే ముళ్లను కలుపుతారు. ఆయా చక్రాల వేగాన్ని బట్టి గడియారంలో ఒక ముల్లు గంటలను, ఒక ముల్లు నిమిషాలను, మరో ముల్లు సెకన్లను సూచించేలా వేర్వేరు వేగాలతో తిరుగుతాయి. ఇలా అవసరాన్ని బట్టి మరిన్ని చక్రాలను, ముళ్లను కూడా అనుసంధానించుకోవచ్చును.

To Top

Send this to a friend