వార్త తెలిసి నేను ఎంతో బాధపడ్డాను – సూపర్‌స్టార్‌ మహేష్‌

ammaజయలలితగారు చనిపోయారన్న వార్త తెలిసి నేను ఎంతో బాధపడ్డాను. వారి కుటుంబ సభ్యులు, తమిళనాడు ప్రజలు ఇంతటి విషాదాన్ని తట్టుకునే మాససిక స్థైర్యం కలిగి వుండాలని కోరుకుంటున్నాను.
To Top

Send this to a friend