అందాల రాక్షసి- జన్మదిన వేడుక

sree4333

టాలిఊడ్ అందాల రాక్షసి ‘సొగ్గాడే చిన్నినాయనా’,’భలె భలె మగాడిఒయ్’ వంటి చిత్రాల తొ ఆకట్టుకున్న నటి ‘లావన్య త్రిపాటీ’       15-12-2016 న తన జన్మదిన వేడుకను వికారాబాద్ లొ చిత్ర యూనిట్ సభ్యుల మద్య జరుపుకొన్నరు.

To Top

Send this to a friend